Η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας. Με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και διάθεση για συνεχή εξέλιξη, οι εργαζόμενοι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.