Αναγνωρίζουμε ότι οι επισκέπτες των ηλεκτρονικών σελίδων μας ενδέχεται να έχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης ιστού όμως είναι αδύνατο να αναπτυχθούν εφαρμογές που λειτουργούν ταυτόσημα και αποτελεσματικά σε όλα τα προγράμματα περιήγησης (browsers).

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας όπως η ιστοσελίδα της (chaniabank.gr), το eBanking και άλλες, υποστηρίζουν τις δύο πιο πρόσφατες εκδόσεις όλων των browser νέας τεχνολογίας:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Opera

Και τις δυο πιο πρόσφατες εκδόσεις browsers mobile συσκευών με λειτουργικό σύστημα:

  • iOS
  • Android

 

Ενδείκνυται η τακτική ενημέρωση του εκάστοτε browser που χρησιμοποιείτε στην πιο πρόσφατη έκδοσή του, προκειμένου να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ασφάλεια και λειτουργικότητα.