Τι είναι ο Λογαριασμός Όψεως

Ένας λογαριασμός καταθέσεων που προσφέρει στην επιχείρησή σας ευελιξία όσον αφορά την εξυπηρέτηση συναλλαγών, μέσω μετρητών και επιταγών.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Λειτουργεί ως απλός καταθετικός λογαριασμός

 • Παρέχει  τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών

 • Μπορεί να συνδεθεί και με Α.Α.Λ (ανοιχτό δάνειο με υπερανάληψη)

 • Το επιτόκιο του λογαριασμού όψεως αντιστοιχεί σε 0,02%

 • Κάθε εξάμηνο τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού είναι 15€

 • Σε περίπτωση που ο λογαριασμός όψεως συνδεθεί με την υπηρεσία ebanking δεν χρεώνεται με έξοδα διαχείρισης λογαριασμού

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 • Έναρξη δήλωσης επιτηδεύματος

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.