Συμμετέχουμε ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης υποστηρίζοντας φορείς και δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού.

Ενισχύουμε χορηγικά αρχαιολογικούς φορείς, πολιτιστικούς, λαογραφικούς και φιλολογικούς συλλόγους, όπως και τοπικά θέατρα.

Συντηρούμε έναν οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύφθηκε το 2002 και ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο κτίριο Διοίκησης και Κεντρικού Καταστήματος.

Διατηρούμε ιστορικό αρχείο, του ομίλου της Τράπεζας, το οποίο έχει σήμερα στη διάθεσή του έναν μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα και αναμνηστικά αντικείμενα. Σημαντικό μέρος του αρχείου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ψηφιοπόιησης.

Διαθέτουμε βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία γενικού, οικονομικού, τραπεζικού, ιστορικού και λογοτεχνικού περιεχομένου. Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπηρεσιών της Τράπεζας, ενώ λειτουργεί και ως δανειστική για μέλη του προσωπικού.