H Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, συνεχίζοντας την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμετέχει στα νέα επιχειρηματικά ταμεία «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ ΑΕ).

Η Τράπεζα προσφέρει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζοντας τα επενδυτικά τους σχέδια και στηρίζοντας τη ρευστότητά τους με Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η δράση αφορά στη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών (δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφάλαια κίνησης για την επέκταση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της επιχείρησης), με πόρους της Τράπεζας και του Ταμείου Συγχρηματοδότησης, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΤ. Πρόκειται για δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο. Το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου είναι άτοκο, ενώ για το επιτόκιο της τράπεζας που εφαρμόζεται στο 60% του χορηγούμενου ποσού προβλέπεται μειωμένο κόστος δανεισμού.

Πλεονεκτήματα

 • Μειωμένο κόστος δανειοδότησης λόγω της συμμετοχής του ταμείου

 • Μειωμένες εξασφαλίσεις

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Υποπρόγραμμα 1:Έως 8εκ. για επενδυτικό δάνειο. Με δάνειο από 20.000€ έως 1.500.000€ μπορείτε να καλύψετε επενδυτικές ανάγκες της επιχείρησης σας, μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης de-minimis. Με δάνειο από 20.000€ έως 8.000.000€ μπορείτε να καλύψετε επενδυτικές ανάγκες της επιχείρησης σας, μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανόνα (ΓΑΚ).

 • Υποπρόγραμμα 2: Έως 1,5εκ. για κεφάλαιο κίνησης «ειδικού σκοπού». Με δάνειο από 10.000€ έως 1.500.000€ μπορείτε να καλύψετε σε κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης σας στα πλαίσια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης de-minimis.

 • Προσφέρεται μειωμένο επιτόκιο με αντίστοιχα δάνεια. Το 40% του δανείου είναι άτοκο από το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, λόγω άτοκης συμμετοχής της ΕΑΤ στο σχήμα της συγχρηματοδότησης και δεν επιβαρύνεται με εισφορά Ν.128/75. Για το υπόλοιπο 60% του δανείου, κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 3m + περιθώριο). Mειωμένο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια.

 • 3% επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια. Μερική Επιδότηση επιτοκίου ύψους 3 % ετησίως για τα δύο (2)πρώτα έτη. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την επιδότηση τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει στο παρελθόν δάνειο από άλλο πρόγραμμα της ΕΑΤ.

   

 • Επενδυτικά δάνεια : 5-12 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 24 μήνες εντός της συνολικής διάρκειας.

 • Κεφάλαια κίνησης: 2-5 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 12 μήνες εντός της συνολικής  διάρκειας

Περίοδος Χορήγησης Δανείων

Έως την εξάντληση των πόρων ή το αργότερο έως τις 31-12-2029.

Προθεσμία Υλοποίησης

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ε.Α.Τ. Η 1η εκταμίευση (ολική ή μερική) πραγματοποιείται εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Καθεστώς Ενίσχυσης Δράσης

i.    Στο καθεστώς ενισχύσεων του Κανονισμού De Minimis (Ε.Ε.) 2831/2023 ή
ii.  Στο Καθεστώς Ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) (Ε.Ε.) 651/2014.

Εξασφαλίσεις

Μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω της συμμετοχής του ταμείου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τη χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχετικών παραστατικών δαπανών, προκειμένου να διασφαλισθεί η συσχέτισή τους με το υποβληθέν business plan και η επίτευξη των σκοπών του Ταμείου. Στο Υποπρόγραμμα 1 (επενδυτικά δάνεια) το business plan περιλαμβάνει και την περιγραφή της επένδυσης (επενδυτικό πλάνο).

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Ειδικότερα:

 • Η χρηματοδότηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Γίνονται δεκτά τιμολόγια επί πιστώσει ημερομηνίας έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην Τράπεζα στο ΟΠΣΚΕ.

 • Εφόσον το δάνειο χρηματοδοτεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε δράση επιχορήγησης, θα πρέπει να ελέγχεται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση του συνδυασμού με άλλες μορφές ενίσχυσης (ενωσιακής ή εθνικής).

 • Σε κάθε περίπτωση οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών που να υποδεικνύουν τη υλοποίηση και το σκοπό του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και να τεκμηριώνουν την τήρηση των όρων του άρ. 21 του ΓΑΚ, εφόσον πρόκειται για δάνεια επενδυτικών σχεδίων που χορηγούνται μέσω ΓΑΚ (Δράση 1.2).

Επιπλέον και για τα δύο (2) Υποπρογράμματα ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη ενώ απαγορεύεται η χρηματοδότηση δαπανών για:

 • Πληρωμή τόκων χρέους (δεν ισχύει για τις επιδοτήσεις επιτοκίου που καλύπτει το Ταμείο μερικώς)
 • Αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% στο ποσό συνεισφοράς του Ταμείου που καταβάλλεται στην επιχείρηση
 • Τέλη, φόροι (με εξαίρεση τον ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος) και εισφορές
 • Έξοδα δανειακού φακέλου
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν αμιγείς χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, όταν ασκούνται ως δραστηριότητες ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, και δεν χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης.
 • Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, όπως για παράδειγμα δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Γίνονται δεκτά τιμολόγια επί πιστώσει ημερομηνίας έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

 • Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, κ.λπ.

Επιπλέον και για τα δύο (2) Υποπρογράμματα ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη ενώ απαγορεύεται η χρηματοδότηση δαπανών για:

 • Πληρωμή τόκων χρέους (δεν ισχύει για τις επιδοτήσεις επιτοκίου που καλύπτει το Ταμείο μερικώς)
 • Αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% στο ποσό συνεισφοράς του Ταμείου που καταβάλλεται στην επιχείρηση
 • Τέλη, φόροι (με εξαίρεση τον ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος) και εισφορές
 • Έξοδα δανειακού φακέλου
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν αμιγείς χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, όταν ασκούνται ως δραστηριότητες ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, και δεν χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις (Κριτήρια Επιλεξιμότητας) κατά την ημερομηνία έγκρισης-υπαγωγής στο χαρτοφυλάκιο Δανείων και της υπογραφής της δανειακής Σύμβασης:

 1. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό ΜμΕ που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (διαθέτοντας την απαραίτητη άδεια λειτουργίας – εφόσον απαιτείται).
 3. Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ (δείτε εδώ).
 4. Tηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα όρια σώρευσης ενισχύσεων ανάλογα με τον κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζεται.
 5. Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική.
 6. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 7. Δεν θεωρούνται προβληματικές (υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 και του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν), κατά τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).
 8. Είναι τραπεζικά ενήμερες (ήτοι με καθυστέρηση μικρότερη ή ίση ≤ 90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης).
 9. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 10. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του KYC της ΕΑΤ , όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν στοιχεία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του KYC της ΕΑΤ, όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων.
 11. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης σε βάρους τους προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 12. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 13. Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, εκτός από τις περιπτώσεις δικαιούχων που ρητά εξαιρούνται από την σχετική υποχρέωση και προσκομίζουν σχετική τεκμηρίωση.
 14. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG στο ESG Tracker της ΕΑΤ, και έχουν υποβάλει στην Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance σε μορφή PDF, όπου αποτυπώνεται η απόδοση της επιχείρησης στα κριτήρια αυτά.

Για τη Δράση 1.2 (ΓΑΚ): Είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως ισχύει και πληρούν τη στιγμή της υπαγωγής τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

α) δεν ασκούν δραστηριότητες σε καμία αγορά,

β) δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε αγορά για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: i) λιγότερο από 10 έτη μετά την καταχώρησή τους ή ii) λιγότερο από 7 έτη μετά την πρώτη εμπορική τους πώληση.

γ) χρειάζονται αρχική επένδυση η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται ενόψει μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, είναι υψηλότερη του 50 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τα προηγούμενα πέντε έτη.

Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
 • Στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ·
 • Στη παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών.
 • Στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
 • Καζίνο και τυχερά παιχνίδια/στοιχηματισμός.
 • Σε δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.
 • Σε δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων)
 • Σε παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 • Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

 

Τέλος, αποκλείονται:

 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Εξωχώριες επιχειρήσεις ή εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,
 • Επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 • Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)
 • Επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 • Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ή πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 • Προβληματικές επιχειρήσεις

Διαχειριστικό κόστος

Βαρύνει το δανειολήπτη & αφορά:

 • Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο υπηρεσιών της Τράπεζας μας.

 • Έξοδα εγγραφής προσημείωσης (αμοιβή δικηγόρου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογίου κτλ.),

 • αμοιβή μηχανικού για διενέργεια τμηματικών πιστοποιήσεων/ εκτίμηση εξασφαλίσεων.

 • ετήσια έξοδα ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός & σεισμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον η χορήγηση εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

 • Κάντε την αίτησή σας, στην πλατφόρμα KYC  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, με τους κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τη χρηματοδότηση που ταιριάζει στις ανάγκες στον κάτωθι σύνδεσμο: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

 • Aίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://opske.gr/ στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης που έλαβαν από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.

 • Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζα Χανίων. Μπορείτε να  επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προκειμένου να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσετε στη συνέχεια πλήρη φυσικό φάκελο, με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος σας.