Έχοντας ως κύριο μέλημα τη συνεχή και ουσιαστική ανάπτυξη των ανθρώπων μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία βάσει της μεθοδολογίας τους διακρίνονται σε:

  • Σεμινάρια ένταξης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αποσκοπούν στην ταχύτερη ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στη φιλοσοφία και την κουλτούρα της Τράπεζάς μας. Οι νέοι συνάδελφοι οικειοποιούνται τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας, συμμετέχουν στην εκπαίδευση βασικών τραπεζικών θεμάτων και γνωρίζουν τους συναδέλφους και τα στελέχη της Διοίκησης.
  • Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται με εσωτερικούς ή εξωτερικούς εισηγητές και αφορούν θέματα διαδικασιών, συστημάτων λειτουργίας και υπηρεσιών της Τράπεζας, εξειδικευμένων θεμάτων ανάπτυξης γνώσεων, ικανοτήτων ή δεξιοτήτων. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται με τη μέθοδο διδασκαλίας σε αίθουσα.
  • Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως και e-learning προγράμματα
  • Συμμετοχές σε Συνέδρια, Ημερίδες ή Παρουσιάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη ενημέρωση στελεχών αναφορικά με τον τομέα ευθύνης τους.

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, η Τράπεζα προβαίνει, κατά περίπτωση, σε χρηματοδοτήσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων και επαγγελματικών πιστοποιήσεων, συνδέοντας έτσι τους προσωπικούς μαθησιακούς στόχους των εργαζομένων με τους στόχους της Τράπεζας.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού και την απόκτηση πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.3606/2007 (δείτε τον πίνακα πιστοποιημένων στελεχών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων).

Οι ανάγκες στελέχωσης επικοινωνούνται εσωτερικά και καλύπτονται με προτεραιότητα από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Οι εσωτερικές μετακινήσεις και οι αλλαγές αντικειμένου εργασίας στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και παράλληλα δημιουργούν προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους.