Ενημερωθείτε για τις εταιρείες του Ομίλου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ο οποίος, με βασικούς μοχλούς τις εταιρείες «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.» και «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Ε.Σ.», εδραιώνει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Η «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαθέτει το 74,46% των μετοχών και ασκεί τη διοίκηση, διαθέτει σήμερα ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σημαντικής εμπορικής αξίας που περιλαμβάνει, αστικά ακίνητα εισοδήματος, μεταξύ των οποίων το εμπορικό κέντρο «ΟΛΕΑ» και το υπόγειο parking στον Πλατανιά, οικόπεδα μελλοντικής αξιοποίησης, προνομιούχες οικοπεδικές εκτάσεις, με δυνατότητα ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας, εκτάσεις εντός περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

Σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, μέσα από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.» χωροθετήθηκε ένα νέο επιχειρηματικό πάρκο σε έκταση 515 στρεμμάτων στη περιοχή Μαλάξα του δήμου Χανίων. Πρόκειται για έργο πνοής που θα καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου και οργανωμένου υποδοχέα της τοπικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα λόγω της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης στο Νομό Χανίων. Στο πάρκο εκτελούνται τα έργα υποδομής (ποσοστό ολοκλήρωσης 50%) η ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται εντός του τρέχοντος έτους. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Jessica” και από τις δύο Συνεταιριστικές Τράπεζες της Κρήτης.

 

ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.

Η εταιρεία «Χανίων Συμμετοχές Α.Ε.» στην οποία η Τράπεζα διαθέτει το 100% των μετοχών συμμετέχει:

  • Στην Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ανατολή (ΑΒΕΑ)που είναι μια από τις ιστορικότερες εταιρείες των Χανίων, καθώς ιδρύθηκε το 1889. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη τυποποίηση του Κρητικού ελαιόλαδου, στην επεξεργασία ελαιοπυρήνα και στην παραγωγή σαπουνιού και απασχολεί σήμερα 20 εργαζόμενους. Μετά από συστηματικές προσπάθειες, η εταιρεία μπήκε σε κερδοφορία, αναβαθμίζει ποιοτικά τα προϊόντα της προχωρώντας σε νέο σχεδιασμό αυτών ενώ συνεχίζει συστηματικά τις προσπάθειες για την προώθησή τους σε νέες αγορές του εξωτερικού.
  • Στην εταιρεία «ΒΙΟ.ΧΥΜ Α.Ε.»που απασχολεί σήμερα 24 εργαζόμενους, παράγει εδώ και δεκαετίες άριστης ποιότητας χυμούς από φρέσκα κρητικά εσπεριδοειδή. Προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της μονάδας και η μετεγκατάστασή της σε νέες εγκαταστάσεις με σημαντικά αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα.

 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Ε.Σ.

Η εταιρεία «Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε.Ε.Σ.» στην οποία η Τράπεζα διαθέτει το 100% των μετοχών της, συμμετέχει:

  • Στην εταιρεία «Αφοί Χιωτάκη Α.Β.Ε.Ε.», στην οποία υλοποιείται ο στόχος της προβολής των πλεονεκτημάτων και της προώθησης προϊόντων κρητικής διατροφής. Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 120 εργαζόμενους ενώ υλοποιεί επιδοτούμενο από τον αναπτυξιακό νόμο επενδυτικό σχέδιο μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την θεμελίωση κυρίαρχης θέσης στον ανταγωνισμό.
  • Τέλος, με την καταλυτική παρουσία της Τράπεζας και συνενώνοντας δυνάμεις με τις εταιρείες S/M «ΣΥΝ.ΚΑ ΣΥΝ.Π.Ε.», «Χ. Χαλκιαδάκη Α.Ε.» και την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε.» ιδρύθηκε η εταιρεία «Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Κρήτης Α.Ε.»με αντικείμενο την παραγωγή παστεριωμένου κατσικίσιου κρητικού γάλακτος και γιαουρτιού, διαθέτοντας τα προϊόντα αυτά με το εμπορικό σήμα «Βέρο Κρητικό» και αξιοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της «Κριαράς Α.Ε.» στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας δραστηριοποιούνται έντονα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης, μέσω συμμετοχών σε εταιρείες που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά πάρκα σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων.