Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στη λήξη της κατάθεσης

Μηνιαίο Εισόδημα

Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. όψεως).
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής

Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος από την πρώτη μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα

Online Προθεσμιακή

Πρόκειται για την online έκδοση του προιόντος «Απλή προθεσμιακή κατάθεση». Ένας καταθετικός λογαριασμός με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στη λήξη της κατάθεσης

Premium 12

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
150.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Τριμηνιαία

Premium 24

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
24 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Αυξανόμενο κάθε εξάμηνο
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
150.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Εξαμηνιαία

Μηνιαίο Εισόδημα Οnline

Η online έκδοση του προϊόντος «Μηνιαίο Εισόδημα», είναι μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής Online

Πρόκειται για την online έκδοση του δημοφιλούς προϊόντος «Εξαρχής». Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα