11/06/2021

Νέοι όροι πλαισίου συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Σας ενημερώνουμε ότι οι Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών της Τράπεζας αναθεωρήθηκαν με έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων την 11/8/2021.

Μπορείτε να τους βρείτε εδώ και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Διατηρείτε το δικαίωμα εναντίωσης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο μηνών διαφορετικά τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις που θα διέπουν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Τράπεζα.

Επίσης μπορείτε να βρείτε εδώ και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας  τη  «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η σχετική με τις Υπηρεσίες Πληρωμών Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25-11-2015.

Νεα

Νέο
30/09/2021
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
12/08/2021
Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
01/07/2021
Ανάκληση Πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
23/06/2021
Νέο έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και κυβερνοασφάλειας για την Τράπεζα Χανίων από τον Όμιλο ΟΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
17/06/2021
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
14/06/2021
Ανακοίνωση: Διακοπή εργασιών καταστήματος Σητείας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/06/2021
Νέοι όροι πλαισίου συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/04/2021
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και φέτος το Πάσχα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/02/2021
Ανακοίνωση: Καταστήματα Δικτύου Αττικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ