11/06/2021

Νέοι όροι πλαισίου συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Σας ενημερώνουμε ότι οι Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών της Τράπεζας αναθεωρήθηκαν με έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων την 11/8/2021.

Μπορείτε να τους βρείτε εδώ και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Διατηρείτε το δικαίωμα εναντίωσης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο μηνών διαφορετικά τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις που θα διέπουν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Τράπεζα.

Επίσης μπορείτε να βρείτε εδώ και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας  τη  «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η σχετική με τις Υπηρεσίες Πληρωμών Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25-11-2015.

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ