Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους και το Πλαίσιο Συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Χρονικό όριο εκτέλεσης υπηρεσιών πληρωμών (Cut-off)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(440.00 KB)