Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, σας προσφέρει ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής Δανειοληπτών, που σκοπό έχει την κάλυψη σας για τους κινδύνους εκείνους που πιθανόν να σας  εμποδίσουν να αποπληρώσετε το δάνειό σας. Έτσι εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου χωρίς να επιβαρύνονται οι κληρονόμοι.

Προστατεύστε τους κληρονόμους σας από τις δανειακές σας υποχρεώσεις

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου σε περιπτώσεις απώλειας ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας, από ατύχημα ή/και ασθένεια.

Βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης Ζωής Δανειοληπτών είναι ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σταδιακά ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό κόστος για εσας.

 

Για να ενημερωθείτε  σχετικά με την ασφάλιση ζωής δανειοληπτών, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα