Το επαγγελματικό σας όχημα είναι καλυμμένο!

Επιλέξτε τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτεί η εργασία σας

Επιλέξτε μέσα από μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων εκείνη που ταιριάζει στις επιχειρηματικές σας ανάγκες και ασφαλίστε το επαγγελματικό σας όχημα για κάθε σας μετακίνηση εντός και εκτός Ελλάδος.

Σε περίπτωση ατυχήματος θα φτάσει επιτόπου, χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, ειδικός υπάλληλος ο οποίος θα διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που προκύπτουν από ένα τροχαίο ατύχημα.

  • Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρίες με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανήκουν στο Σ.Α.Π.(Φιλικός Διακανονισμός).
  • Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση οχήματος και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.
  • Κατεβάστε τη δήλωση ατυχήματος  εδώ.

Νομοθετικό Πλαίσιο – ν. 4261/2014

Από 5.5.2014 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4261/2014, ο οποίος τροποποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.
Οι κυριότερες αλλαγές βάσει της εφαρμογής του νέου νόμου είναι οι εξής:

  • Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά μόνο μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.
  • Η ασφάλιση αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.
  • Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα.
  • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση και το προσωρινό ειδικό σήμα.