Προστατεύστε τους κληρονόμους σας από τις δανειακές σας υποχρεώσεις

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σταδιακά

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, προσφέρει ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής Δανειοληπτών, που σκοπό έχει την κάλυψη του δανειολήπτη για τους κινδύνους εκείνους που πιθανόν να τον εμποδίσουν να αποπληρώσει το δάνειό του.

Έτσι εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου σε περιπτώσεις απώλειας ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας, από ατύχημα ή/και ασθένεια, χωρίς να επιβαρύνονται οι κληρονόμοι. Βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης αυτής είναι ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σταδιακά ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό κόστος για το δανειολήπτη.