Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη έργων με ανθρωποκεντρικούς στόχους, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό μας και το εργασιακό περιβάλλον.

Φροντίζουμε για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς η οικονομική κρίση και ύφεση έχει επηρεάσει τον τόπο μας.

Θεωρούμε τη συνδρομή των αδύναμων καθήκον, που απορρέει από τον ηγετικό ρόλο που κατέχει η Τράπεζα στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εκπονήσει και υλοποιήσει αδιάλειπτα, τα τελευταία πέντε χρόνια, σχετικό πρόγραμμα που στοχεύει στην στήριξη και στην ενίσχυση των συμπολιτών μας, των οποίων έχει πληγεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο.

Ενισχύουμε με χορηγίες φορείς όπως αθλητικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικούς φορείς.