Συναλλαγές Διεθνούς Εμπορίου με αξιοπιστία

Έγκαιρη και έγκυρη έκδοση των απαραίτητων εγγράφων

Επισκεφτείτε ένα Κατάστημά μας και ζητήστε να σας ενημερώσουμε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας βοηθά να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, με έγκαιρη και έγκυρη έκδοση των απαραίτητων εγγράφων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο: έναντι φορτωτικών εγγράφων με πληρωμή μετρητών ή με προθεσμία, με ενέγγυο πίστωση ή με προέμβασμα.