Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων αποτελεί αντικείμενο διαρκούς έρευνας και προσπάθειας. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων σύμφωνα με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρέχουμε τρόπους επικοινωνίας ώστε να μπορείτε να εκφράσετε τα σχόλια σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η γνώμη σας μας βοηθά να βελτιώνουμε την εξυπηρέτησή σας.

Αν κάτι σας έχει δυσαρεστήσει και θέλετε να μας υποβάλετε το παράπονό σας προχωρήστε στα επόμενα απλά βήματα:

Βήμα 1ο

Αρχικά μιλήστε για το πρόβλημά σας στον υπεύθυνο του Καταστήματος που σας εξυπηρετεί. Το προσωπικό της Τράπεζας είναι πάντα πρόθυμο να σας παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις καθώς διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να λύσει τις απορίες σας και να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βήμα 2ο

Σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Καταστήματος ή που δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απάντησή μας μπορείτε να εκφράσετε το παράπονό σας γραπτά με τους παρακάτω τρόπους:

  • Συμπληρώνοντας την «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ» που βρίσκεται στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας.
  • Αποστέλλοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Τράπεζας «Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132 Χανιά», υπόψη Τμήματος Παραπόνων
  • Αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@chaniabank.gr
  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας.

ΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Απαραίτητα στοιχεία για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σας με την Τράπεζα:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Πατρώνυμο
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας
  5. Ακριβής περιγραφή του ζητήματος που σας απασχολεί.
  6. Αριθμός Πελάτη (προαιρετικό)

Το Τμήμα Παραπόνων θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του παραπόνου σας με τη λήψη του, θα το εξετάσει δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση και αμερόληπτη εξυπηρέτησή σας και θα σας απαντήσει το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες.
Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του τραπεζικού απορρήτου η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δικαιούται να διερευνά ζητήματα κατ’ εντολή των ενεχομένων / δικαιούχων στους οποίους και απαντά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να φροντίσετε ότι νομιμοποιείστε να υποβάλλετε το παράπονο.

Βήμα 3ο

Αφού λάβετε την απάντησή μας και σε περίπτωση που δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή στη διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα.

Είτε εναλλακτικά, σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, www.efpolis.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναρτημένες και περισσότερες πληροφορίες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας ή με τo Τμήμα Παραπόνων της  Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων στο 2821025543.

Υποβολή Παραπόνων

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησής σας για τη διερεύνηση και επίλυση του παραπόνου σας, η Τράπεζα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.