Ασφάλιση Οχημάτων

Ασφαλίστε με κύρος και υπευθυνότητα το βασικό μέσο μεταφοράς σας, για κάθε σας μετακίνηση εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα από μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων που εσείς επιλέγετε, είστε σίγουροι για την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία του οχήματός σας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, και χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, θα καταφτάσει στον τόπο του ατυχήματος ειδικός υπάλληλος ο οποίος θα διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που προκύπτουν από ένα τροχαίο ατύχημα.

  • Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρίες με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανήκουν στο Σ.Α.Π. (Φιλικός Διακανονισμός).
  • Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση οχήματος και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση ατυχήματος, πατήστε εδώ.

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο
Από 5.5.2014 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4261/2014, ο οποίος τροποποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.
Οι κυριότερες αλλαγές βάσει της εφαρμογής του νέου νόμου είναι οι εξής:

  • Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά μόνο μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.
  • Η ασφάλιση αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.
  • Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα.
  • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση και το προσωρινό ειδικό σήμα.

TV SPOT Ασφάλιση οχημάτων