Τι είναι ο Λογαριασμός Kλιμακούμενου Ταμιευτηρίου

Πρόκειται για τον παραδοσιακό αποταμιευτικό λογαριασμό, ο οποίος εξυπηρετεί τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων οποιαδήποτε στιγμή όπου και αν βρίσκεστε, χωρίς φυσικά καμία χρονική δέσμευση.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άνοιγμα λογαριασμού με χορήγηση βιβλιαρίου

 • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό

 • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ

 • Κλιμακούμενο Επιτόκιο, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος του τρέχοντος υπολοίπου του λογαριασμού

 • Σύνδεση με χρεωστική κάρτα Visa Debit για:

  • άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο από τα ATMs του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και των άλλων τραπεζών
  • αγορές με άμεση χρέωση του λογαριασμού σε καταστήματα και επιχειρήσεις με το σήμα της VISA, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Δωρεάν βιβλιάριο καταθέσεων για άμεση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας

 • Άμεση Ρευστότητα χωρίς χρονικό περιορισμό

 • Αυτόματη καταβολή των τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (Από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

Πρόσθετα οφέλη & εξυπηρέτηση

 • Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.) αλλά και άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών κλπ.) με εντολή πληρωμής ή πάγια εντολή

 • Δυνατότητα εκτέλεσης εμβασμάτων

 • Συναλλαγές μέσω eBanking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.