Υπηρεσίες DIASDEBIT & DIAS DIRECT DEBIT

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρακολουθώντας, υιοθετώντας και υποστηρίζοντας τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο, μπορεί και παρέχει στους πελάτες της /επιχειρήσεις:

  • τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το διατραπεζικό σύστημα μαζικών εισπράξεων εντολών πληρωμής (DIASDEBIT)
  • και εντολών άμεσης χρέωσης (DIAS DIRECT DEBIT)

 

Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αξιοποιώντας ηλεκτρονικά ή φυσικά κανάλια, οι πληρωτές μιας επιχείρησης μπορούν να εξυπηρετούνται από το σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συγκεντρώνει το σύνολο των εισπράξεών της σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζά μας.

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τις μεγάλες επιχειρήσεις που εξυπηρετούν αυξημένο αριθμό πληρωτών σε τακτή βάση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.