Τι είναι η Οnline Προθεσμιακή

Πρόκειται για την online έκδοση του προϊόντος «Απλή προθεσμιακή κατάθεση». Ένας καταθετικός λογαριασμός με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ταχύτητα και ευκολία χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στο κατάστημα.

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος  του ποσού της κατάθεσης

  • Η καταβολή των τόκων γίνεται με την λήξη της περιόδου (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000€ έως 200.000€

  • Η διάρκεια της κατάθεσης μπορεί να είναι από 1 έως 12 μήνες.

Όροι

  • Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή πλήρους, ανάληψης ο δικαιούχος επιβαρύνεται με μία ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης.

  • Καταθέσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την λήξη του.

Προϋποθέσεις

Για να ανοίξετε Online προθεσμιακή κατάθεση θα πρέπει:

  • Να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας Chania eBanking

  • Να διαθέτετε καταθετικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα μεταφερθεί το κεφάλαιο για το άνοιγμα της προθεσμιακής κατάθεσης.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συχνές Ερωτήσεις

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόκια εδώ

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε λογαριασμό απόδοσης των τόκων. Οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού απόδοσης των τόκων μπορούν να οριστούν συνδικαιούχοι της Online προθεσμιακή. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει και την ευθύνη ενημέρωσης των συνδικαιούχων για τη συμμετοχή τους στην  Online προθεσμιακή κατάθεση.

Θα ενημερωθείτε αυτόματα με sms ή με email ανάλογα την επιλογή σας κατά το άνοιγμα του λογαριασμού.

Πρόωρο κλείσιμο της κατάθεσης  είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον μεταβείτε σε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας.