Τι είναι ο λογαριασμός Τρεχούμενος Ιδιωτών

Πρόκειται για έναν καταθετικό λογαριασμό που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κινήσεις, εισπράξεις και πληρωμές με ευκολία και ευελιξία. Επιπλέον, σας παρέχει τη δυνατότητα υπερανάληψης καθώς και τη χορήγηση καρνέ επιταγών.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό

 • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, για ευκολία στις συναλλαγές

 • Δυνατότητα υπερανάληψης, για την κάλυψη τυχόν έκτακτων αναγκών

 • Σύνδεση με χρεωστική κάρτα Visa Debit, για άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο από τα ATMs του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και των άλλων τραπεζών, και αγορές με άμεση χρέωση του λογαριασμού σε καταστήματα και επιχειρήσεις με το σήμα της VISA, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 • Άμεση ρευστότητα χωρίς χρονικό περιορισμό

 • Αυτόματη καταβολή των τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

Πρόσθετα οφέλη & Εξυπηρέτηση

 • Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.) αλλά και άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών κλπ.) με εντολή πληρωμής ή πάγια εντολή

 • Δυνατότητα εκτέλεσης πάγιων εντολών για πληρωμές δανειακών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων).

 • Συναλλαγές μέσω eBanking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

   

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.