ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2023 15,10
2022 15,10
2021 15,10
2020 15,10
2019 15,10 Με ισχύ από 12/08/2019
2018 14,30
2017 14,30 Με ισχύ από 21/08/2017
2016 14 Η τιμή της μερίδας προσδιορίστηκε μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας με απόφαση του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση 540/29-2-2016.
2015 35
2014 35
2013 35
2012 35
2011 35 Το Νοέμβριο του 2010 η μία μερίδα αξίας 175€ διασπάστηκε σε 5 νέες
2010 175
2009 172
2008 170
2007 165
2006 157
2005 157
2004 157
2003 145
2002 145
2001 132