Γούρνες
Κωδικός: 2059
Εμβαδόν 6.716,81 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ατσαλένιο
Κωδικός: 2031
Εμβαδόν 1.115,92τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατσαμπάς
Κωδικός: 2030
Εμβαδόν 1.425,21τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γιόφυρο
Κωδικός: 2025
Εμβαδόν 1.644,29τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ