Ατσαλένιο
Κωδικός: 2031

Περιγραφή

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 1.115,92τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Ατσαλένιο Ο.Τ.1305.

Έχει πρόσωπο στην οδό Ιερολοχιτών, συντελεστή δόμηση 0,80 και ποσοστό κάλυψης 70%.

Κύρια χρήση στην περιοχή είναι οικιστική.

Για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο παρακαλώ επικοινωνήστε με
Μονάδα Έπιμέλειας – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
Τηλ 28210-25625

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ