Γιόφυρο
Κωδικός: 2025

Περιγραφή

Οικόπεδο 1.644,29τ.μ. στην περιοχή “Γιόφυρος” της πολεοδομικής ενότητας Καμινίων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ Γ1427.


Είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου και  τμήμα αυτού 307,30τμ ρυμοτομείται.

Για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο παρακαλώ επικοινωνήστε με
Μονάδα Έπιμέλειας – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
Τηλ 28210-25625

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ