23/04/2019

Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Με επίκεντρο την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, συμμετέχει στη Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το ύψος των δανείων που χορηγούνται μέσω της Δράσης ξεκινάει από τις 10.000€ & φτάνει έως τις 500.000€ για τα κεφάλαια κίνησης και από τις 25.000€ έως 1.500.000€ για τα επενδυτικά δάνεια. Χαρακτηριστικό τους είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι, καθώς το 40% της χορήγησης που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των δανείων είναι η 31.10.2023, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis) και στη συνέχεια ο πελάτης προσέρχεται σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας προκειμένου να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους & τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.chaniabank.gr/ αλλά και να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ