23/04/2019

Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Με επίκεντρο την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, συμμετέχει στη Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το ύψος των δανείων που χορηγούνται μέσω της Δράσης ξεκινάει από τις 10.000€ & φτάνει έως τις 500.000€ για τα κεφάλαια κίνησης και από τις 25.000€ έως 1.500.000€ για τα επενδυτικά δάνεια. Χαρακτηριστικό τους είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι, καθώς το 40% της χορήγησης που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των δανείων είναι η 31.10.2023, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis) και στη συνέχεια ο πελάτης προσέρχεται σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας προκειμένου να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους & τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.chaniabank.gr/ αλλά και να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Νεα

Νέο
20/06/2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ