03/01/2013

Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών

Δελτίο Τύπου

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013” – ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 25 Φεβρουαρίου 2013 έως και 25 Απριλίου 2013 (υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) σοτο πρόγραμμα “Ένίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” που προκήρυξε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταπόιησης, Τουρισμού, Εμπορίας -Υπηρεσιών” αφορά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις Δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες/υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων που στοχεύουν στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Επίσης, επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης των υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή, επιχορηγούνται έργα προϋπολογισμού από 20.000,00€ έως 300.000,00€, ανάλογα με τη θεματική ενότητα, ενώ το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Δικτυακό Τόπο www.chaniabank.gr ή να απευθύνονται σε ένα από τα 26 σημεία ενημέρωσης του προγράμματος κα παραλαβής των προτάσεωνς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Επισημαίνεται ότι ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στο σημείο στο οποίο έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλει καθοριστικήα στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψήφιων επενδυτών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων).

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Νεα

Νέο
20/06/2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ