03/03/2009

Απομάκρυνση Στελέχους από το Κατάστημα Παλαιόχωρας Ν. Χανίων

Η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων πληροφορεί τους συνεταίρους, τους πελάτες της, το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Κατάστημα Παλαιόχωρας Ν. Χανίων διαπιστώθηκαν ουσιώδεις παραβάσεις από στέλεχος της Τράπεζας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ταμειακό έλλειμμα 118.000 Ευρώ, το οποίο σε συνδυασμό με λοιπές παράτυπες ενέργειες, επέφερε βλάβη συνολικού ποσού 370.000 Ευρώ περίπου.

Η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε αμέσως τα απαραίτητα μέτρα, απομακρύνοντας το άτομο αυτό από τα καθήκοντά του, ενώ παράλληλα προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες δια της δικαστικής οδού, ασκώντας όλα τα σχετικά δικαιώματά της για την αποκατάσταση των συμφερόντων της.

Τέλος, η Διοίκηση επιθυμεί να ενημερώσει τους συνεταίρους και το συναλλασσόμενο κοινό ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, έχει σχηματίσει ειδικές προβλέψεις για την αντιμετώπιση του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου, όπου εντάσσεται και το εν λόγω περιστατικό. Συνεπώς, είναι σε θέση να παράσχει τη διαβεβαίωση ότι το συμβάν αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Νεα

Νέο
20/06/2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ