Τι είναι το δάνειο για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Σας προσφέρει:

 1. Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων
 2. Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης

Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων

 • Χορηγείται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

 • Διάρκεια της χρηματοδότησης έως 15 έτη

 • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ
  • εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο
  • προσωπικές εγγυήσεις ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός με εκχώρηση της επιχορήγησης

 • Χορηγείται σε ποσοστό έως και 90% του ποσού της επιχορήγησης

 • Η εκταμίευση της χορήγησης πραγματοποιείται αμέσως μετά τη σύνδεση του πάρκου με το Δίκτυο και την ενεργοποίηση της Σύμβασης της ΔΕΗ ή τον ΔΕΣΜΗΕ

 • Προϋπόθεση της χορήγησης είναι η εκχώρηση της απαίτησης μετά την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και η εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης ρεύματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.