Αίτηση για προσφορά ασφάλισης οχήματος

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 

Ημερομηνία Γέννησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Είδος Οχήματος

Επιθυμητή διάρκεια ασφάλισης:

Έδρα Οχήματος

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

Στα προγράμματά μας προσφέρονται από βασικές μέχρι ειδικές καλύψεις, οι οποίες συνθέτουν 4 ασφαλιστικά πακέτα.

Παρακαλούμε επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας:

Συμπληρωματικά, μπορείτε να προσθέσετε όποιες από τις παρακάτω καλύψεις επιθυμέιτε: