Σακτούρια Κατοικία 4
Κωδικός: 2017
Εμβαδόν 101,22 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Κατοικία 3
Κωδικός: 2016
Εμβαδόν 101,22 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί ΙI Μεζονέτα 4
Κωδικός: 2006
Εμβαδόν 99,7 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί ΙΙ Μεζονέτα 3
Κωδικός: 2005
Εμβαδόν 99,7 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί ΙI Μεζονέτα 2
Κωδικός: 2004
Εμβαδόν 99,7 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί ΙI Μεζονέτα 1
Κωδικός: 2003
Εμβαδόν 99,7 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Ι Μεζονέτα 3
Κωδικός: 2002
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Ι Μεζονέτα 2
Κωδικός: 2001
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 2
Κωδικός: 2021
Εμβαδόν 4.028,70τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 1
Κωδικός: 2020
Εμβαδόν 4019,53 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Αγροτεμάχιο 7
Κωδικός: 2008
Εμβαδόν 4057 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Αγροτεμάχιο 6
Κωδικός: 2007
Εμβαδόν 4001 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ