Μπαλί Ι Μεζονέτα 3
Κωδικός: 2002
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Ι Μεζονέτα 2
Κωδικός: 2001
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 2
Κωδικός: 2021
Εμβαδόν 4.028,70τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 1
Κωδικός: 2020
Εμβαδόν 4019,53 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ