Γαλατάς Οικόπεδο με κτίριο
Κωδικός: 1031
Εμβαδόν 247,27 τ.μ. (οικ. 831,81τ.μ.)
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μουζουράς Αγροτεμάχιο
Κωδικός: 1009
Εμβαδόν 10.057,65 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι, Οικόπεδο Ι
Κωδικός: 2034
Εμβαδόν 511,26τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι Οικόπεδο ΙΙΙ
Κωδικός: 2032
Εμβαδόν 511,30 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι, Οικόπεδο ΙΙ
Κωδικός: 2033
Εμβαδόν 511,34 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ