Προς το Τμήμα Παραπόνων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Παρακαλούμε επιλέξτε εάν το παράπονο αφορά ιδιώτη ή εταιρεία:

  Προς το Τμήμα Παραπόνων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που υποβάλλει το παράπονο.

  Έχετε ήδη απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Καταστήματος / Υπηρεσίας;

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου στον οποίο απευθυνθήκατε:  Παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά το παράπονο / θέμα που σας απασχολεί, ή αν έχετε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή, προσθέστε τυχόν νέα στοιχεία

  Προσωπικά Δεδομένα

  Στα πλαίσια της εξυπηρέτησής σας για τη διερεύνηση και επίλυση του παραπόνου σας, η Τράπεζα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας ή με τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων στο 2821025500.