Τι είναι ο κωδικός μιας χρήσης (OTP)

 • Είναι ένας εξαψήφιος αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως επιπλέoν (της συνθηματικής λέξης) μέτρο ασφαλείας, διαρκεί μόνο για μερικά λεπτά και είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών ή σε άλλες περιπτώσεις ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας.

 • Η αποστολή των κωδικών μίας χρήσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των εγχρήματων συναλλαγών από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας eBanking της Τράπεζας (ιδιώτες ή επιχειρηματικούς χρήστες).

 • Η αποστολή των κωδικών μίας χρήσης (OTP) γίνεται μέσω SMS, στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking.

 • Εναλλακτικά, η αποστολή των κωδικών μίας χρήσης (OTP)  μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Viber στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο κινητό και είναι δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο, το ΟΤΡ αποστέλλεται με SMS στον ως άνω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

 • Η αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber είναι ταχύτερη σε σχέση με τα μηνύματα SMS και ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που υπάρχει περιορισμένη κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή ή εάν ζείτε σε χώρα του εξωτερικού.

Πως χρησιμοποιείται

 • Κατά την ολοκλήρωση εγχρήματων συναλλαγών ή σε άλλες περιπτώσεις όπου για λόγους ασφαλείας απαιτούν τη χρήση Κωδικού μίας Χρήσης θα λάβετε ένα μήνυμα που περιέχει πληροφορίες για τη συναλλαγή  και τον εξαψήφιο κωδικό (OTP) τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε στην οθόνη της υπηρεσίας eBanking για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. Το παραπάνω μήνυμα συσχετίζεται απόλυτα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συναλλαγή.

 • Το μήνυμα OTP αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking ή έχετε τροποποιήσει μέσα από αυτήν.

 • Είναι προεπιλεγμένο (από 17/12/2020) τα μηνύματα OTP να στέλνονται στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Viber. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω Viber, μετά από λίγα δευτερόλεπτα  θα λάβετε το ίδιο μήνυμα μέσω SMS στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου.

 • Στο παράθυρο συμπλήρωσης του κωδικού OTP στη συναλλαγή, μπορείτε να επιλέξετε την επαναποστολή του ίδιου κωδικού με διαφορετικό τρόπο (SMS/Viber) , από αυτόν που στάλθηκε την πρώτη φορά.

 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη λήψη ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής Viber,  μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αποστολής OTP με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της υπηρεσίας eBanking επιλέγοντας στις Ρυθμίσεις Προφίλ Ρυθμίσεις Κωδικού μίας χρήσης. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα παραλαβής του OTP μέσω Viber.

Ασφάλεια στις συναλλαγές

 • Η διάρκεια κάθε OTP  που λαμβάνεται με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber ή με SMS  είναι δύο (2) λεπτά. Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να ζητήσετε εκ νέου αποστολή OTP  για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

 • Κάθε OTP είναι συσχετισμένο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια άλλης συναλλαγής.

 • Ένας κωδικός OTP μπορεί να συμπληρωθεί λανθασμένα έως πέντε φορές. Την πέμπτη φορά που θα συμπληρώσετε λανθασμένα τον κωδικό OTP θα σας ζητηθεί να στείλετε νέο OTP με όποιον από τους δύο τρόπους θέλετε (SMS, Viber) .

 • Σε περίπτωση απώλειας της τηλεφωνικής σας συσκευής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη των κωδικών μιας χρήσης (OTP), μέσα από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας eBanking. Με αυτή τη δυνατότητα προστατεύεστε από πιθανή διενέργεια μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής.

Υποστήριξη