Υπηρεσία eBanking Alerts

 • Η υπηρεσία παρέχει άμεση ενημέρωση για τις κινήσεις των λογαριασμών σας, και μέσω των κινήσεων αυτών για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτετε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και συνδέονται με λογαριασμό.

  Είναι διαθέσιμη μέσω του eBanking της Τράπεζας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και προσφέρει:

  • τρία πακέτα, για να επιλέξετε αυτό που εξυπηρετεί τις ανάγκες ενημέρωσής σας
  • άμεση ειδοποίηση για τις συναλλαγές  και τα υπόλοιπα των  λογαριασμών που διαχειρίζεστε μέσω του  eBanking σας
  • ασφάλεια στις συναλλαγές σας

Πακέτα ειδοποιήσεων

 • Διατίθενται τρία πακέτα eBanking Alerts:
Χαρακτηριστικά Πακέτα Ειδοποιήσεων
Alerts Free Alerts Monthly Unlimited Alerts Yearly Unlimited
Διάρκεια Απεριόριστη Μηνιαία Ετήσια
Μέσο Ειδοποίησης email Μήνυμα ή/και email Μήνυμα ή/και email
Πλήθος Ειδοποιήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος
Πλήθος  Λογαριασμών Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος
Κόστος υπηρεσίας Δωρεάν 2,4€/μήνα 24€/έτος

Παρέχονται οι δυνατότητες:

 • Αυτόματης ανανέωσης του πακέτου που θα επιλεγεί
 • Επιλογή γλώσσας (Ελληνικά ή Αγγλικά) του κειμένου των ειδοποιήσεων
 • Προσωρινής απενεργοποίησης λήψης μηνυμάτων τις “ώρες σίγασης” κατά τις οποίες δεν επιθυμείτε για οποιοδήποτε λόγο να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
 • Αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή του e-mail στο οποίο λαμβάνονται οι ειδοποιήσεις.
 • Επιλογή του τύπου των συναλλαγών και του ποσού πάνω από το οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις

Πως λαμβάνω τις ειδοποιήσεις;

Η ειδοποίηση (alert) πραγματοποιείται:

 • με  παραλαβή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής  Viber ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η λήψη μηνύματος μέσω Viber, τότε το μήνυμα λαμβάνεται μέσω sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί.
 • με  παραλαβή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

 • Η υπηρεσία ενεργοποιείται από εσάς μέσω του eBanking της Τράπεζας.

   

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας:

  • Η επιλογή ενός εκ των τριών πακέτων ειδοποιήσεων
  • Η επιλογή των λογαριασμών για τους οποίους θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις
  • Η επιλογή του τύπου των συναλλαγών για τις οποίες θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις
  • Η δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα παραλαμβάνετε τις ειδοποιήσεις
  • Η δήλωση του αριθμού καταθετικού λογαριασμού σας για τη χρέωση του μηναίου ή ετήσιου κόστους της υπηρεσίας όπου ισχύει.
  • Η επιλογή αυτόματης ή όχι ανανέωσης του επιλεγμένου πακέτου ειδοποιήσεων.1 2
  • Η αποδοχή των όρων χρήσης που διέπουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

   

  1 Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί αυτόματη ανανέωση, μπορείτε να προχωρήσετε στην ανανέωση του πακέτου ειδοποιήσεων εντός των τελευταίων πέντε ημερών από την προγραμματισμένη λήξη του.

  2 Σε περίπτωση επιλογής αυτόματης ανανέωσης, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο λογαριασμός να διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για τη χρέωση του κόστους της υπηρεσίας κατά την ημερομηνία ανανέωσης διαφορετικά το πακέτο ειδοποιήσεων θα ακυρωθεί.