Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και καλύπτει την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους με χρηματοδότηση που φτάνει έως και 25.000€.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

  • Επιχορήγηση έως 70% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
  • Κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με Άτοκο Δάνειο
  • Κάλυψη Δαπάνης Ενεργειακού Επιθεωρητή, Σύμβουλου Έργου καθώς & του κόστους για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων
 • Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικό επισκευαστικό δάνειο με δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 70% του δανείου κατά την κατασκευαστική περίοδο

 • Ποσό Δανείου: έως 25.000€

 • Διάρκεια Δανείου: από 4 έτη έως 6 έτη

 • Επιτόκιο: 100% Επιδότηση επιτοκίου

 • Εισφορά Ν.128/75: 0,12% για τα 2/3 της χορήγησης

 • Συχνότητα Αποπληρωμής: Μηνιαίες δόσεις

 • Δυνατότητα πρόωρης ή ολικής αποπληρωμής της χορήγησης χωρίς καμία επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός Προγράμματος: Υπολογίζεται σε 257,01 εκ € για τον Β’ κύκλο

 • Επιλέξιμες Κατοικίες: Αφορά Μονοκατοικίες, Πολυκατοικίες ή Μεμονωμένα Διαμερίσματα, τα οποία:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Υφίστανται νόμιμα
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Δ.
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
 • Επιλέξιμες Παρεμβάσεις: Αντικατάσταση Κουφωμάτων, τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης, σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 • Εισοδηματικές κατηγορίες:

   

  Κατηγορία Ατομικό εισόδημα Οικογενιακό εισόδημα Βασικό Ποσοστό επιχορήγησης
  1 έως 10.000€ >10.000€ – 15.000€ 60%
  2 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 50%
  3 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 40%
  4 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 35%
  5 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 30%
  6 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 25%
  7 >10.000€ – 15.000€ >10.000€ – 15.000€ 0

  Το ποσοστό Επιχορήγησης στις κατηγορίες 1 έως 6 αυξάνεται κατά 5% ανά εξαρτώμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70% για τις κατηγορίες 1 έως 4 και το 50% για τις κατηγορίες 5 & 6.

  Το υπόλοιπο ποσό του επενδυτικού σχεδίου δύναται να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια, είτε συνάπτοντας δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Απαραίτητα βήματα & δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II:

 • Θα πρέπει να υποβάλετε online αίτηση στο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/

 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Μέχρι Εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια

 • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Χανίων

 • Ενημερωθείτε για τα Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης εδώ

 • Ενημερωθείτε για τους όρους εφαρμογής του Προγράμματος εδώ