Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

 
 

Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 04 Απριλίου 2018

Επιτόκια Προθεσμιακών καταθέσεων

Καταθέσεις Προθεσμίας

Ποσό (Ευρώ)Επιτόκιο (%)
με βάση τη διάρκεια κατάθεσης
(σε ημέρες)
Μηνιαίο Εισόδημα 3 έως 12
Επιτόκιο (%)
3090180365
1.000 - 25.000 1,00 1,00 1,00 1,10 0,95
25.001 - 50.000 1,10 1,10 1,10 1,20 1,05
50.001 - 100.000 1,20 1,20 1,20 1,30 1,15
100.001- 500.000 1,30 1,30 1,30 1,40 1,25
500.001 - 1.000.000 1,40 1,40 1,40 1,50 1,35
> 1.000.000 1,50 1,50 1,50 1,60 1,45
Μηνιαίο Εισόδημα Διπλό
Ποσό (Ευρώ) Μήνας Επιτόκιο (%)Μήνας Επιτόκιο (%)

 

 

>10.000

1ος 0,60 7ος 0,90
2ος 0,65 8ος 0,95
3ος 0,70

9ος

1,00
4ος 0,75 10ος 1,05
5ος 0,80 11ος 1,10
6ος 0,85 Χ 2 = 1,70 12ος 1,15 Χ 2 = 2,30
Μέσο Ετήσιο Επιτόκιο: 1,04%
Τριμηνιαία Απόδοση
Ποσό (Ευρώ) Περίοδος Επιτόκιο (%)Περίοδος Επιτόκιο (%)

 

> 10.000

1o Tρίμηνο 1,05 3ο Τρίμηνο 1,15
2ο Τρίμηνο 1,10 4ο Τρίμηνο 1,20
Μέσο Ετήσιο Επιτόκιο: 1,125%
Εξαρχής (προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή τόκων)
Ποσό (Ευρώ)
Επιτόκιο (%)
90 ημέρες
180 ημέρες
360 ημέρες
1.000-25.000 0,90 0,90 1,00
25.001-50.000 1,00 1,00 1,10
50.001-100.000 1,10 1,10 1,20
100.001-500.000 1,20 1,20 1,30
500.001-1.000.000 1,30 1,30 1,40
>1.000.000 1,40 1,40 1,50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
  • Η ημερομηνία τοκοφορίας ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης είναι η ημέρα λήξης της κατάθεσης. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης της προθεσμιακής κατάθεσης, παρακρατείται τόκος ποινής με επιτόκιο 1,5% για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης ως την ημερομηνία της αρχικά συμφωνημένης λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.