Δήλωση Αναστολής Προθεσμίας Αξιογράφων

 
 

 

Οι υπόχρεοι προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ), οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 75/30.3.20), και να δηλώσουν τα αξιόγραφα που δεν επιθυμούν να πληρώσουν και αφορούν αποκλειστικά το διάστημα 30/03/2020 έως 31/05/2020 και εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο, (μετά τη δημοσίευση και της Υπουργικής Απόφασης Α 1075, ΦΕΚ 1160/3-4-2020) θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω δήλωση και να την παραδώσουν στα καταστήματα της Τράπεζάς μας έως και την 13η Απριλίου 2020.

 

Δήλωση Αναστολής Προθεσμίας Αξιογράφων

 

Αφού συμπληρώσετε με προσοχή τη δήλωση με τα στοιχεία των αξιογράφων για τα οποία υποβάλετε δήλωση αναστολής πληρωμής / εμφάνισης και την υπογράψετε, (ο νόμιμος εκπρόσωπος εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο με τη σφραγίδα της εταιρείας), οφείλετε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι και τα μεσάνυχτα της 13ης Απριλίου 2020, να την αποστείλετε  μέσω fax στο 2821025661 ή μέσω email στο mdiaxeirisispistodotiseon@chaniabank.gr. Μπορείτε επίσης να την προσκομίσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας μέχρι τις 14:00 της 13ης Απριλίου 2020.

 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. Από την 14η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση θα εμφανίζονται / πληρώνονται / σφραγίζονται κανονικά.

 

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας.