Αίτηση παραχώρησης αίθουσας συνεδριάσεων

 
 

Προς την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την αίτησή μας για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων της Τράπεζας.

Σας ενημερώνουμε ότι :
Οι ανάγκες μας σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό θα έιναι οι :

Ο αριθμός των προσκεκλημένων μας υπολογίζεται σε :

Το έντυπο πού θα μοιραστεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει το λογότυπο της Τράπεζας και θα είναι :

Κατά τη διάρκεια του διαλείματος η τράπεζα θα προσφέρει στούς προσκεκλημένους σας καφέ και βουτήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους της Τράπεζας
Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών επιτρέπεται στο Κυλικείο εκτός της Αίθουσας Συνεδριάσεων.
Η ανάρτηση αφισών επιτρέπεται σε ορισμένους χώρους και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της αίθουσας.