Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου 2018

 
 

 

Στα πλαίσια της ικανοποίησης των εποπτικών απαιτήσεων περί κεφαλαιακής επάρκειας, της περαιτέρω θωράκισης-ισχυροποίησης- της αναπτυξιακής δυναμικής της Τράπεζας και της επιτυχούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17 Ιουνίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου.

Το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό σχετικά με την αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται ακολούθως:


Ενημερωτικό Έντυπο

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση της περιόδου συμμετοχής στην Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση της περιόδου συμμετοχής στην Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση της περιόδου συμμετοχής στην Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση της περιόδου συμμετοχής στην Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση της περιόδου συμμετοχής στην Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου