Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου 2015

 
 

2015_ASK

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων της Τράπεζας, που συνήλθε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, αποφάσισε την διενέργεια αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος ξεκινάει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπττη 10 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου συνεχίζεται μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν όλοι όσοι το επιθυμούν.

 

Το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό σχετικά με την αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται ακολούθως:


Ενημερωτικό Έντυπο

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου