Το Όραμά μας

 
 

Το Όραμά μας

Η ανάδειξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ένα διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα, μια τράπεζα της κοινωνικής οικονομίας, ανοικτή σε όλους, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους κάθε περιοχής δραστηριοποίησης και ζωτικής παρουσίας της. Η καταβολή άοκνων προσπαθειών για τη λειτουργία μιας τράπεζας με σύγχρονες δομές, με ανθρώπινο πρόσωπο, υγιείς βάσεις, μεγάλη κερδοφορία και ασφαλή λειτουργία, με αφοσιωμένους εργαζόμενους και πελάτες.