Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας

 
 

Η Τράπεζα εφαρμόζει τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τα άνω θέματα και μέσω του δικτύου τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων με στόχο τη δημιουργία χώρων εργασίας με υψηλά κριτήρια αισθητικής και εργονομικών προδιαγραφών για ένα σύγχρονο, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι τεχνικοί ασφαλείας επιθεωρούν και καταγράφουν τα προβλήματα που εντοπίζονται, για την αποκατάσταση των οποίων μεριμνούν στη συνέχεια οι τεχνικές υπηρεσίες ενώ οι ιατροί εργασίας επισκέπτονται τους εργασιακούς χώρους παρέχοντας ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς τους, συμβουλές για τη λήψη μέτρων προστασίας αλλά και συμβουλές για την πορεία των εργαζομένων σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.