Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

 
 

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας στο δικό μας εξελισσόμενο όμιλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας το Βιογραφικό σας Σημείωμα:

  • Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: hr@chaniabank.gr
  • Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά

Σε προσοχή: Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού