Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε.

 
 

Η εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών της Τράπεζας, έχει μέχρι σήμερα ολοκληρώσει την συμμετοχή της στους τομείς της αφαλάτωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ προχωρεί τις διαδικασίες συμμετοχής της σε επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάδειξης και προώθησης προϊόντων Κρητικής Διατροφής.

Συγκεκριμένα συμμετέχει :

α) με ποσοστό 30% στην «Μεσόγειος Water Α.Ε» η οποία :

  • με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης μελέτησε, κατασκεύασε και λειτουργεί από τον Nοέμβριο 2010, μονάδα αφαλάτωσης ύδατος, δυναμικότητας 35.000 m3/ημέρα (κόστος επένδυσης 19,5 εκ. ευρώ) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας Κύπρου στη περιοχή της επαρχίας Πάφου στη Κύπρο. Tα εγκαίνια του εργοστασίου έγιναν τον Μάιο του 2011 από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. 

β) με ποσοστό 30% στην «Prime Energy Α.Ε» η οποία :

  • είναι επενδυτική εταιρεία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στην εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανήκουν σήμερα συνδεδεμένα και λειτουργούντα φ/β πάρκα ισχύος 1,2 MW σε Λακωνία, Κιλκίς και Ρέθυμνο, ενώ στο στάδιο κατασκευής βρίσκεται αδειοδοτημένο φ/β πάρκο ισχύος 6,9 MW στη Ξάνθη.  

Οι "Κρητικές Συμμετοχές" είναι από το 2013 βασικός μέτοχος της εταιρείας ποτοποιϊας φρέσκων χυμών "ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε", μια από τις πιο παραδοσιακές εταιρείες των Χανίων. Σκοπός της συμμετοχής είναι η πρόοδος της εταιρείας μέσω της υλοποίησης ενός αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδίου. Προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της μονάδας, τόσο μέσω της ανανέωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού, όσο και σε επόμενο στάδιο μέσω της μετεγκατάστασης σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με σημαντικά αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα. Παράλληλα η ανάπτυξη της ΒΙΟΧΥΜ και η δυνατότητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων πρώτων υλών εσπεριδοειδών θα βοηθήσει και την αγροτική παραγωγή της περιοχής.