Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.

 
 

KA

Η "Κρητικά Ακίνητα Α.Ε" είναι  θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας με ίδια κεφάλαια που ξεπερνούν σήμερα τα 15,2 εκ ευρώ, διαθέτει ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο συνθέτουν :

• αστικά ακίνητα με άμεση εκμετάλλευση - μίσθωση (κεντρικό κατάστημα Εμπορικής τράπεζας στα Χανιά, Πυροσβεστική Ρεθύμνου, Θ.Ψ.Π. Χανίων)

• αστικά ακίνητα προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση (Κορνάρου, ΑΒΕΑ, Πλατανιάς, Σούδα, Ελ.Βενιζέλος, Ιεράπετρα)

• οικόπεδα περιμετρικά σχεδίων πόλης και οικισμών με προσδοκώμενες στο μέλλον υπεραξίες (Λιβάδια, Μάλεμε, Βάμος, Στέρνες, Κουρφαλώνας)

• μεγάλες εδαφικές εκτάσεις μέσα σε Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης για οικιστική χρήση (περιοχή 3 Σούδας και περιοχή 4 Νεροκούρου της χωρικής ενότητας 1 του Νομού Χανίων)

• μεγάλες εκτάσεις με δυνατότητα ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας (Γραμβούσα, Καλυβιανή, λίμνη Κουρνά)

• έκταση για χωροθέτηση και δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε. Χανίων (Μαλάξα)

Προτεραιότητα αυτή τη περίοδο δίδεται στην ανέγερση με σκοπό την πώληση, ενός σύγχρονου Εμπορικού Κέντρου με μεγάλο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στον Πλατανιά. Η μελέτη μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανατέθηκε στο γραφείο «Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες Α.Ε» και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής 2014.

Παράλληλα μέσω της θυγατρικής «Κρητική Ενεργειακή Α.Ε» αναπτύσσεται η δραστηριότητα στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα γεωγραφικά όρια  της Κρήτης.

Η εταιρεία τη χρονιά που πέρασε ολοκλήρωσε την κατασκευή 20 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος  1,6MW, ενώ στη τρέχουσα χρήση έχουν ήδη ολοκληρωθεί άλλα 5 πάρκα και έχει συμβασιοποιηθεί η κατασκευή άλλων 26, συνολικής ισχύος 2,7MW. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 6 φωτοβολταϊκά πάρκα της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε» στον Αθερινόλακο Λασιθίου συνολικής ισχύος 480 KW, που ανατέθηκαν στην εταιρεία μας μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό.