Κοινωνία

 
 

Κοινωνία

Ο άνθρωπος αποτελεί κεφάλαιο για την Τράπεζα και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη έργων με ανθρωποκεντρικούς στόχους καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον.

Το παρόν χρονικό διάστημα, όπου η οικονομική κρίση και ύφεση έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της στον τόπο μας, η ανάγκη για ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας είναι μεγαλύτερη και πιο έντονη από ποτέ.  Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η συνδρομή των αδύναμων αποτελεί καθήκον, που απορρέει από τον ηγετικό ρόλο που κατέχει στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει εκπονήσει και υλοποιεί αδιάλειπτα, τα τελευταία πέντε χρόνια, σχετικό πρόγραμμα που στοχεύει στην στήριξη και στην ενίσχυση των συμπολιτών μας, των οποίων έχει πληγεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο.

Περαιτέρω, η Τράπεζα ενισχύει με χορηγίες φορείς όπως αθλητικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικούς φορείς.