Περιβάλλον

 
 

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών και αποτελεί σημαντικό μέλημα για την Τράπεζα.

Πάγια επιδίωξη της Τράπεζας είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πετρελαίου θέρμανσης και φροντίζει ώστε οι εγκαταστάσεις της να πληρούν τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης.

Η Τράπεζα ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και άλλων υλικών μέσω της απόρριψής τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ καθώς έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα της Τράπεζας κάδοι συλλογής μπαταριών στους οποίους υπάλληλοι, συνεργάτες και πελάτες της Τράπεζας μπορούν να φέρουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους.

Η τράπεζα συμμετέχει κάθε χρόνο στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF «Η ώρα της Γής» ενάντια στην κλιματική αλλαγή στέλνοντας έτσι το δικό της συμβολικό μήνυμα ενάντια στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη.

Η τράπεζα φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του προσωπικού της για περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής του συνείδησης.