Πολιτισμός

 
 

Πολιτισμός

Η Τράπεζα έχει ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης καθώς υποστηρίζει φορείς και δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού. Αρχαιολογικοί φορείς, πολιτιστικοί, λαογραφικοί και φιλολογικοί σύλλογοι όπως και τοπικά θέατρα ενισχύονται χορηγικά από την Τράπεζα.

Στα πλαίσια της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το κτίριο Διοίκησης και Κεντρικού Καταστήματος έχει ενσωματωμένο έναν οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύφθηκε το 2002 και ο οποίος συντηρείται σε μόνιμη βάση.

Ιστορικό Αρχείο: To ιστορικό αρχείο της Τράπεζας έχει την ευθύνη της διατήρησης της ιστορικής μνήμης των εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας. Έχει σήμερα στη διάθεσή του ένα μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα και αναμνηστικά αντικείμενα. Σημαντικό μέρος του αρχείου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ψηφιοπόιησης.

Βιβλιοθήκη Τράπεζας: Η Τράπεζα διαθέτει βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία γενικού, οικονομικού, τραπεζικού, ιστορικού και λογοτεχνικού περιεχομένου. Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπηρεσιών της Τράπεζας  ενώ λειτουργεί και ως δανειστική για μέλη του προσωπικού.