Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

 
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ως μονάδα κοινωνικής οικονομίας, από την ίδρυσή της ενισχύει την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική προσφορά της Τράπεζας.