Επικοινωνία

 
 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 28-32
73132 Χανιά

Τηλ.: 2821025500
Fax:  2821025591, 2821059584
Ε-mail: info@chaniabank.gr

BIC: STXAGRA1

*
*
*
*
*